Κατηγορίες & βραβεία

Aναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Α. Πυλώνας / Κλαδικές Mobile Εφαρμογές

A1. Mobile Εφαρμογές για Εμπόριο

Καινοτόμες mobile εφαρμογές ή / και υπηρεσίες που υποστηρίζουν και αναβαθμίζουν το λιανεμπόριο.

A1.1. Mobile Commerce for Consumer Goods

A1.2. Mobile Commerce for Home Appliances

A1.3. Mobile Commerce for Fashion

A1.4. Mobile Commerce for Super-Markets

A1.5. Mobile Commerce for Retailing

A1.6. Integration of Mobile in a Multi-Channel & Omni-Channel Strategy

A1.7. Other

A2. Mobile Εφαρμογές για Καταναλωτές

Καινοτόμες mobile εφαρμογές ή / και υπηρεσίες με επίκεντρο τον καταναλωτή και έμφαση στην πελατοκεντρικότητα και διαδραστικότητα.

Α2.1. Mobile App for Consumers

A2.2. Mobile Service for Consumers

A2.3. Mobile Service for Mobile B2C Sales

A2.4. Use of Mobile for Customer Loyalty

A2.5. Use of Coupons / Vouchers via Mobile

A2.6. In-Store Mobile App for Buyers

A2.7. Experiential Mobile Applications

A2.8. Other

A3. Mobile Εφαρμογές για Πληροφόρηση & Ψυχαγωγία

Καινοτόμες mobile εφαρμογές ή / και υπηρεσίες που υποστηρίζουν και αναβαθμίζουν την πληροφόρηση για την υποβοήθηση της καθημερινότητας των πολιτών αλλά και την ενημέρωση και ψυχαγωγία τους.

A3.1. Music & Performance Mobile Applications

A3.2. Entertainment & Events Mobile Applications

A3.3. Sports Mobile Applications

A3.4. Games Mobile Applications

A3.5. Food & Drink Mobile Applications

A3.6. Family & Children Mobile Applications

A3.7. GPS-Enabled (Location-based) Applications

A3.8. Photo, Art Video or TV Mobile Applications

A3.9. Media & Publishing Mobile Applications

A3.10. Virtual Reality

A3.11. Other

A4. Mobile Εφαρμογές στους Κλάδους των Υπηρεσιών

Καινοτόμες mobile εφαρμογές ή/ και υπηρεσίες που υποστηρίζουν και αναβαθμίζουν τον κλάδο των Υπηρεσιών με έμφαση τον Τουρισμό, Πολιτισμό, Μεταφορές, Ενέργεια, Περιβάλλον, κ.ά.

A4.1. Mobile Tourism & Leisure

A4.2. Mobile Insurance & Roadside Assistance

A4.3. Mobile Culture

A4.4. Mobile Real-Estate

A4.5. Mobile Environment & Energy

A4.6. Mobile Transport & Navigation

A4.7. Mobile Smart Cities Services

A4.8. Mobile Ticketing

A4.9. Mobile Fitness / Nutrition / Diet Applications

A4.10. Other

A5. Mobile Πληρωμές & Τραπεζικές Υπηρεσίες

Καινοτόμες mobile εφαρμογές ή / και υπηρεσίες που αναμορφώνουν και επαναπροσδιορίζουν τις τραπεζικές υπηρεσίες αλλά και δημιουργούν νέες υποδομές και υπηρεσίες πληρωμών.

A5.1. Mobile Banking Services

A5.2. Mobile Wallet

A5.3. Mobile POS Solution

A5.4. Use of Mobile for Money Transfer

A5.5. Use of Mobile for P2P Payment

A5.6. Mobile B2C Payment

A5.7. Mobile Investment Services

A5.8. Mobile Retail Banking

A5.9. Other

B. Πυλώνας / Λειτουργικές Mobile Εφαρμογές

Β1. Mobile Μάνατζμεντ & Λειτουργία Επιχειρήσεων

Καινοτόμες mobile εφαρμογές ή / και υπηρεσίες που υποστηρίζουν το μάνατζμεντ και την λειτουργία των επιχειρήσεων μέσω της αυτοματοποίησης και αναδιοργάνωσης των διαδικασιών, ολοκλήρωσης συστημάτων, διαχείρισης έργων, υποστήριξης των πωλήσεων, διαχείρισης επιχειρηματικών επιδόσεων, κλπ.

Β1.1. In-Field Mobile Services

Β1.2. Mobile Sales-Force Applications

Β1.3. Mobile Logistics & Warehousing Services

Β1.4. Mobile Integration with ERP systems

Β1.5. Process Automation Mobile Applications

Β1.6. Mobile Monitoring Systems

Β1.7. B2B Mobile Transactions

Β1.8. Manufacturing Mobile Applications

Β1.9. Business Performance and Business Analytics Mobile Applications

Β1.10. Other

Β2. Mobile Εφαρμογές για Μάρκετινγκ & Πωλήσεων

Καινοτόμες mobile εφαρμογές ή / και υπηρεσίες που υποστηρίζουν στρατηγικές ψηφιακού μάρκετινγκ και προώθησης προϊόντων / εταιρειών μέσω της εξατομίκευσης, προσωποποίησης και ενεργού συμμετοχής των πελατών.

Β2.1. Mobile Advertising Campaign

Β2.2. Mobile Sales / Promotions Services Applications

Β2.3. Mobile Personalized Services

Β2.4. Mobile Social Media

Β2.5. Mobile Marketing Analytics

Β2.6. Mobile Customer Engagement

Β2.7. Mobile Brand Campaign

Β2.8. Mobile Rich-Media Campaign

Β2.9. Use of Gamification on Mobile

Β2.10. Μοbile CRM Applications

Β2.11. Other

B3. Mobile Εφαρμογές για Διακυβέρνηση, Κοινωνική Ευθύνη & Υγεία

Καινοτόμες mobile εφαρμογές ή/και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν και επαναπροσδιορίζουν την Διακυβέρνηση με έμφαση την Ηλεκτρονική Κυβέρνηση, την Εκπαίδευση, την Κοινωνική Συμμετοχή, την Αξιοποίηση Δημοσίων Δεδομένων, δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, προαγωγής της Υγείας, κλπ.

B3.1. Mobile Government (Δήμοι, Κεντρική Διοίκηση)

B3.2. Mobile Social Participation & Inclusion

B3.3. Mobile Health Services

B3.4. Mobile Services for Improving the Quality of Life

B3.5. Mobile Non-Profit Services

B3.6. Mobile Public Information Dissemination / Accessibility

B3.7. Mobile Learning & Education Services

B3.8. Mobile Services for CSR

B3.9. Other

Γ. Πυλώνας / Πάροχοι Υπηρεσιών, Τεχνολογιών & Υποδομών

Γ1. Σχεδιαστικές Καινοτομίες Mobile Εφαρμογών

Σχεδιαστικές καινοτομίες mobile εφαρμογών που αφορούν κυρίως το user interface, την αισθητική και σχεδίαση.

Γ1.1. Mobile App Design / Aesthetics

Γ1.2. Mobile App Usability

Γ1.3. Mobile e-Store Atmosphere

Γ1.4. Redesign-Relaunch Mobile App

Γ1.5. Integration of Mobile Applications

Γ1.6. Security Solution

Γ1.7. Other

Γ2. Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα στον Κλάδο του Κινητού Επιχειρείν

Αφορά επιτυχημένες καινοτομίες στον κλάδο των Κινητών (εταιρείες που παράγουν και πωλούν κινητές εφαρμογές, υπηρεσίες και τεχνολογικές υποδομές), ερευνητικά έργα υψηλής επίδρασης, νεοφυείς εταιρείες του κλάδου με προοπτική αλλά και εξωστρεφείς επιχειρήσεις με διεθνή εμβέλεια.

Γ2.1. Innovative Mobile / Start Up Company

Γ2.2. Mobile Service Provider with International Expansion

Γ2.3. Innovative Mobile Business Model

Γ2.4. Innovative Mobile Application / Service

Γ2.5. Innovative NFC (Near–Field Communication) Application / Service

Γ2.6. Mobile Innovation for “The Internet of Things” / Machine-to-Machine (M2M) Service / Application

Γ2.7. Innovative Mobile R&D project

Γ2.8. Other

Γ3. Mobile Τεχνολογίες & Υποδομές

Προχωρημένες τεχνολογίες, δράσεις και πρωτοβουλίες στα πεδία του Δικτύου, των συσκευών και των υποδομών του κλάδου των κινητών επικοινωνιών που ενισχύουν τη χρήση, διασυνδεσιμότητα, ταχύτητα, ασφάλεια, αποθήκευση δεδομένων, εφαρμογών και υπηρεσιών.

Γ3.1. Smartphone / Tablet / Wearable Technology

Γ3.2. Security / Anti-Fraud Product or Solution

Γ3.3. Cloud Based Technology

Γ3.4. Tool or Utility Application for Smartphone / Tablet

Γ3.5. Infrastructure Strategy Initiative / Investment

Γ3.6. Mobile Broadband Initiative / Services

Γ3.7. Network Operation Initiative

Γ3.8. Other

Γ4. Υπηρεσίες & Δίκτυο Εταιριών Κινητού Επιχειρείν

Καινοτόμες πρακτικές, διαδικασίες και πρωτοβουλίες που αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες των εταιρειών κινητού επιχειρείν σε καταναλωτές και επιχειρήσεις, που δημιουργούν αποδοτικά δίκτυα πωλήσεων και αναβαθμίζουν τη σχέση με την κοινωνία.

Γ4.1. Brand Campaign

Γ4.2. Customer Care / Experience

Γ4.3. Innovative Services to Enterprises

Γ4.4. Innovative Services to Small Businesses & SoHo

Γ4.5. Retail Stores Operations & Performance

Γ4.6. Social Contribution / CSR

Γ4.7. Other

Νέο Βραβείο!

GRAND AWARDS

Για πρώτη φορά, ο διαγωνισμός λανσάρει τα Grand Awards, τα οποία απονέμονται στις εταιρείες εκείνες που συνολικά θα συγκεντρώσουν περισσότερα από 4 βραβεία, ανεξαρτήτως κατηγορίας. Προϋπόθεση είναι να υπάρχουν τουλάχιστον δύο Gold ανάμεσά τους.

Συνδιοργάνωση

Boussias Communications

ELTRUN

Official Publications

netweek

Marketing Week

Υπό την Αιγίδα

Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας

Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας

Hellenic CIO Forum

Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Συνδέσμου Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας