Όροι συμμετοχής - Πληροφορίες

Διεκδικήστε μία σημαντική αναγνώριση, προβολή και επιβράβευση της δουλειάς σας!

Ποιος μπορεί να δηλώσει υποψηφιότητα

Στα Mobile Excellence Awards 2017, μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του mobile ή / και δραστηριοποιούν αποτελεσματικά τις mobile τεχνολογίες. Πιο συγκεκριμένα:

 • Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και πάροχοι σχετικών τεχνολογικών υποδομών
 • Εταιρείες που παράγουν / διακινούν κινητά τηλέφωνα
 • Εταιρείες που παράγουν / προσφέρουν τεχνολογικές λύσεις και υπηρεσίες στους χρήστες (εταιρείες / ιδιώτες) κινητών εφαρμογών / υπηρεσιών
 • Εταιρείες / οργανισμοί που χρησιμοποιούν ή αξιοποιούν εφαρμογές / υπηρεσίες κινητών
 • Επαγγελματίες που αναπτύσσουν και προωθούν mobile apps

Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία έχει το δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες επιθυμεί. Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες.

Υποβολή των υποψηφιοτήτων

Για να θεωρηθεί έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017:

 • Να επισκεφτείτε το site των βραβείων www.m-awards.gr, να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
 • Nα γίνει η κατάθεση του συνολικού ποσού υποψηφιότητας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα σας υποδείξουμε και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο email: mgavrilaki@boussias.com.

Ζητούμενα υποψηφιότητας:

Στην online αίτηση υποψηφιότητας θα σας ζητηθεί να απαντήσετε στα παρακάτω ζητούμενα:

1. Περιγραφή & στοιχεία υποψηφιότητας (έως 1000 λέξεις)

Περιγράψτε το έργο το οποίο συμμετέχει, την ιδέα, την υλοποίηση, την καινοτομία που διαθέτει και τα αποτελέσματά του, σύμφωνα με την κατηγορία που συμμετέχει, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης και αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους πιστεύετε ότι θα πρέπει να βραβευθεί στην συγκεκριμένη κατηγορία. Χρησιμοποιείστε απλό κείμενο (Plain Text). Στο κείμενό σας μπορεί να περιλαμβάνεται link (π.χ. http://www.m-awards.gr)

2. Link

Το url της υποψηφιότητάς σας.

3. Screenshot

(Προαιρετικά)

Προσθέστε το screenshot της υποψηφιότητάς σας (αρχείο .jpg έως 3ΜΒ).

Αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την ανεξάρτητη κριτική επιτροπή θα πραγματοποιηθεί με βάση τα κείμενα, το link και το screenshot (όπου αυτό θεωρείται απαραίτητο για την υποστήριξη του κειμένου της υποψηφιότητας) που οι ίδιες οι εταιρείες έχουν υποβάλει στην online αίτηση υποψηφιότητας.

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από έγκριτη κριτική επιτροπή, η οποία αποτελείται από εμπειρογνώμονες του χώρου, καθηγητές Πανεπιστημίων και εκπροσώπους σχετικών φορέων και σύντομα θα ανακοινωθούν τα ονόματα. Την ευθύνη της επιστημονικής υποστήριξης του διαγωνισμού έχει το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 • Η διοργάνωση και η κριτική επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τυχόν ελλιπή στοιχεία των υποψηφιοτήτων.
 • Μετά την αξιολόγηση της κριτικής επιτροπής, η διοργάνωση των βραβείων θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα.
 • Οι αποφάσεις και τα αποτελέσματα της κριτικής επιτροπής δεν αμφισβητούνται.

Κριτήρια αξιολόγησης

 • Αποδεδειγμένη επιτυχία στην αγορά και οφέλη για την εταιρία (πωλήσεις, χρήστες, παραγωγικότητα)
 • Καινοτομία και πρωτοτυπία της πρωτοβουλίας / έργου / εφαρμογής / τεχνολογίας / υπηρεσίας
 • Σημασία για τον κλάδο / κοινωνία / οικονομία
 • Μεθοδολογία, τρόπος υλοποίησης και αξιοποίησης της πρωτοβουλίας / έργου, ποιότητα κειμένου

Κόστος υποψηφιότητας

Το κόστος υποψηφιότητας είναι: 250€ € + 24% Φ.Π.Α.
Πακέτο 5 υποψηφιοτήτων (1 υποψηφιότητα δωρεάν): 1.000€ € + 24% Φ.Π.Α.
Πακέτο 10 υποψηφιοτήτων (3 υποψηφιότητες δωρεάν): 1.750€ + 24% Φ.Π.Α.

Σημ.: Οι 2 δωρεάν προσκλήσεις ισχύουν ανά εταιρεία / ιδιώτη που έχει δηλώσει υποψηφιότητα στον διαγωνισμό, ανεξαρτήτως του αριθμού των υποψηφιοτήτων.

Συνδιοργάνωση

Boussias Communications

ELTRUN

Official Publications

netweek

Marketing Week

Υπό την Αιγίδα

Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας

Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας

Hellenic CIO Forum

Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Συνδέσμου Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας