Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Πυλώνας 1: Κλαδικές Mobile Εφαρμογές & Συστήματα

1.1 Mobile Εφαρμογές για Λιανεμπόριο & Καταναλωτές
Καινοτόμες mobile εφαρμογές ή / και υπηρεσίες με επίκεντρο τον καταναλωτή και έμφαση στην πελατοκεντρικότητα και διαδραστικότητα.

1.1.1 Mobile App / Service for Consumers
1.1.2 Use of Mobile for Customer Loyalty
1.1.3 Mobile Commerce
1.1.4 Integration of Mobile in a Multi-Channel & Omni-Channel Strategy
1.1.5 Other

1.2 Mobile Εφαρμογές για Πληροφόρηση & Ψυχαγωγία
Καινοτόμες mobile εφαρμογές ή / και υπηρεσίες που υποστηρίζουν και αναβαθμίζουν την πληροφόρηση των πολιτών αλλά και την ενημέρωση και ψυχαγωγία τους.

1.2.1 Music & Performance Mobile Applications
1.2.2 Entertainment, Events & Sports Mobile Applications
1.2.3 Gaming & Betting Mobile Applications
1.2.4 Food & Drink Mobile Applications
1.2.5 Family & Children Mobile Applications
1.2.6 Media & Publishing Mobile Applications
1.2.7 Teleworking / Telelearning
1.2.8 Other

1.3. Mobile Εφαρμογές στις Υπηρεσίες & τη Διακυβέρνηση
Καινοτόμες mobile εφαρμογές ή / και υπηρεσίες που υποστηρίζουν και αναβαθμίζουν τον κλάδο των Υπηρεσιών με έμφαση τον Τουρισμό, Πολιτισμό, Τραπεζικές συναλλαγές, Ασφάλειες, Υγεία, Εκπαίδευση κ.ά.

1.3.1 Banking & Payment Services
1.3.2 Insurance
1.3.3 Health / Fitness / Nutrition
1.3.4 Learning / Education Services
1.3.5 Tourism & Culture
1.3.6 Mobile Government & Smart Cities
1.3.7 Other

Πυλώνας 2: Mobile Επιχειρηματικές Λύσεις, Μάρκετινγκ & Μετασχηματισμός

2.1. Mobile Μάρκετινγκ & Διαφήμιση [NEW]
Καινοτόμες / δημιουργικές καμπάνιες και προσεγγίσεις marketing καθώς και λύσεις που υποστηρίζουν το mobile marketing.

2.1.1 Μobile Advertising
2.1.2 Mobile Campaign (push, sms, notifications, etc)
2.1.3 Use of Mobile for Lead Generation
2.1.4 Mobile Customer Engagement & Personalized Services
2.1.5 Location-based Services (e.g. Geo-Targeting)
2.1.6 ΑR / VR / 360 Videos
2.1.7 Mobile Website
2.1.8 Other

2.2 Mobile Επιχειρηματικές Εφαρμογές & Λύσεις [NEW]
Καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες που υποστηρίζουν σημαντικές λειτουργίες των επιχειρήσεων και κομβικές συναλλαγές εντός και εκτός επιχείρησης.

2.2.1 Mobile B2B Application
2.2.2 Mobile Sales Application
2.2.3 Mobile Process Automation & In-field Services
2.2.4 IoT / M2M Application
2.2.5 Voice Recognition / Activation (e.g. Alexa, Siri) [NEW]
2.2.6 Innovative Use of Built-In Mobile features (camera, microphone, speaker, etc) [NEW]
2.2.7 Mobile-based Intelligent Technologies (AI, chat-bots, facial recognition) [NEW]
2.2.8 Other

2.3 Mobile Digital Transformation
Καινοτόμες mobile εφαρμογές /υπηρεσίες, πρωτοβουλίες και στρατηγικές που αναβαθμίζουν και επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία των πελατών, την αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών διαδικασιών και των επιχειρηματικών μοντέλων.

2.3.1 Digital Innovation through Mobile
2.3.2 Improve Customer Service and Retention through Mobile
2.3.3 Business Process Re-engineering through Mobile
2.3.4 Business Model Transformation through Mobile
2.3.5 New Business Services through Mobile
2.3.6 Mobile εφαρμογές & Συστήματα για τον COVID-19

Πυλώνας 3: 5G Καινοτόμες Εφαρμογές & Τεχνολογικές Δυνατότητες [NEW]

3.1 5G Τεχνολογικές Αναβαθμίσεις & Δίκτυα
Η επόμενη γενιά των δυνατοτήτων των ασύρματων 5G δικτύων προσφέρει επαναστατικές τεχνολογικές δυνατότητες πέραν των smartphones και αναβαθμίζουν τη προσφορά σύγχρονων χρήσιμων τεχνολογιών.

3.1.1 Upgrading Mobile Services
3.1.2 Largest 5G coverage & speeds
3.1.3 Best 5G core technology
3.1.4 Best compatible 5G devices
3.1.5 Best 5G RAN (radio access network) technology
3.1.6 Best telecom 5G service innovation

3.2 5G Καινοτόμες Εφαρμογές & Συστήματα
Η αξιοποίηση των 5G ταχυτήτων και σε συνεργασία με τεχνολογικές αναβαθμίσεις θα φέρει δραματικές αλλαγές στη καθημερινότητα των πολιτών προς όφελος τους, θα δώσει τη δυνατότητα στη μεταρρύθμιση των δημοσίων φορέων και των οργανισμών υγείας, αλλά και στο μετασχηματισμό σχεδόν όλων των επιχειρηματικών κλάδων.

3.2.1 Smart Cities
3.2.2 Smart Manufacturing
3.2.3 Personalized Healthcare
3.2.4 Transportation and Logistics
3.2.5 Retail and Store of the Future
3.2.6 Precision Agriculture
3.2.7 Harnessing the Power of Internet of Things (IoT)
3.2.8 Unleashing Artificial Intelligence
3.2.9 Immersive Gaming and Virtual Reality

Πυλώνας 4: Προμηθευτές Mobile Συστημάτων & Καινοτομία

4.1 Σχεδιασμός / Ανάπτυξη Mobile Εφαρμογών & Πλατφόρμες
Σχεδιαστικές καινοτομίες mobile εφαρμογών που αφορούν κυρίως το user interface, την αισθητική, τη σχεδίαση και πλατφόρμες για την ανάπτυξη καινοτόμων mobile συστημάτων ή/και υπηρεσιών.

4.1.1 UI / UX
4.1.2 Redesign / Relaunch
4.1.3 Large-scale Mobile Integrated Projects
4.1.4 Mobile Authentication & Security [NEW]
4.1.5. Best Mobile Platform (Messaging, M2M, AI etc) [NEW]

4.2 Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα στον Κλάδο του Κινητού Επιχειρείν
Επιχειρηματικότητα και καινοτόμες πρακτικές των επιχειρήσεων στον κλάδο των Κινητών Εφαρμογών (εταιρείες που παράγουν και πωλούν κινητές εφαρμογές, υπηρεσίες και τεχνολογικές υποδομές), νέες καινοτόμες εταιρείες του κλάδου με προοπτική αλλά και εξωστρεφείς επιχειρήσεις.

4.2.1 Innovative Start-up Mobile Company
4.2.2 Innovative Mobile Application / Service
4.2.3 Mobile Service Company with International Experience/Projects
4.2.4 Innovative Mobile Messaging Services
4.2.5 Innovation in Smartphone/Tablet/ Wearable Technology
4.2.6 Best Mobile Devices/Accessories Distributor [NEW]

Πυλώνας 5: Εταιρείες Κινητών Επικοινωνιών

5.1 Βέλτιστες Υποδομές / Πρακτικές Εταιριών Κινητών Επικοινωνιών
Βέλτιστες τεχνολογικές υποδομές (δίκτυα, λογισμικό, ασφάλεια) και καινοτόμες πρακτικές/διαδικασίες/πρωτοβουλίες που αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες των Εταιριών Κινητών Επικοινωνιών προς επιχειρήσεις και καταναλωτές.

5.1.1 Best mobile network infrastructure
5.1.2 High impact investments in network infrastructure
5.1.3 Improving customer care and support
5.1.4 Most Impactful Sustainability Initiative
5.1.5 Innovative retail network

Κορυφαία Βραβεία

Mobile Brand of the Year: Τo κορυφαίο αυτό βραβείο απονέμεται στην εταιρεία (corporate brand) που συγκέντρωσε τους περισσότερους πόντους *, όπως αυτοί προκύπτουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει

Mobile Agency of the Year: Τo κορυφαίο αυτό βραβείο απονέμεται στο agency που συγκέντρωσε τους περισσότερους πόντους *, όπως αυτοί προκύπτουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει.

Mobile Network of the Year: Τo κορυφαίο αυτό βραβείο απονέμεται στην εταιρεία κινητών επικοινωνιών που συγκέντρωσε τους περισσότερους  πόντους *, όπως αυτοί προκύπτουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει.

Mobile Ad Agency of the Year: Τo κορυφαίο αυτό βραβείο απονέμεται στο ad agency που συγκέντρωσε τους περισσότερους πόντους *, όπως αυτοί προκύπτουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει.

Platinum Award: Η ύψιστη διάκριση για κάθε ενότητα. Απονέμεται στην υποψηφιότητα εκείνη της κάθε ενότητας, η οποία έχει συγκεντρώσει τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας από την Κριτική Επιτροπή, ανάμεσα στο σύνολο των υποψηφιοτήτων σε όλες τις κατηγορίες της συγκεκριμένης ενότητας.

* Κάθε βραβείο λαμβάνει τους εξής πόντους: Platinum= 10 πόντοι Gold = 7 πόντοι Silver = 3 πόντοι Bronze = 1 πόντος. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του Προέδρου και της κριτικής επιτροπής να μην δώσει Κορυφαίο Βραβείο, εφόσον κρίνει.