Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Πυλώνας 1. Κλαδικές Mobile Εφαρμογές & Συστήματα

1.1. Mobile Εφαρμογές για Λιανεμπόριο & Καταναλωτές
Καινοτόμες mobile εφαρμογές ή / και υπηρεσίες με επίκεντρο τον καταναλωτή και έμφαση στην πελατοκεντρικότητα και διαδραστικότητα.

1.1.1. Mobile App for Consumers
1.1.2. Mobile Service for Consumers
1.1.3. Use of Mobile for Customer Loyalty
1.1.4. Mobile Commerce
1.1.5. Integration of Mobile in a Multi Channel & Omni-Channel Strategy
1.1.6. Other

1.2. Mobile Εφαρμογές για Πληροφόρηση & Ψυχαγωγία
Καινοτόμες mobile εφαρμογές ή / και υπηρεσίες που υποστηρίζουν και αναβαθμίζουν την πληροφόρηση των πολιτών αλλά και την ενημέρωση και ψυχαγωγία τους.

1.2.1. Music & Performance Mobile Applications
1.2.2. Entertainment, Events & Sports Mobile Applications
1.2.3. Gaming & Betting Mobile Applications
1.2.4. Food & Drink Mobile Applications
1.2.5. Family & Children Mobile Applications
1.2.6. Media & Publishing Mobile Applications
1.2.7. Other

1.3. Mobile Εφαρμογές στις Υπηρεσίες & τη Διακυβέρνηση
Καινοτόμες mobile εφαρμογές ή / και υπηρεσίες που υποστηρίζουν και αναβαθμίζουν τον κλάδο των Υπηρεσιών με έμφαση τον Τουρισμό, Πολιτισμό, Τραπεζικές συναλλαγές, Ασφάλειες, Υγεία, Εκπαίδευση κ.ά.

1.3.1. Banking & Payment Services
1.3.2. Insurance
1.3.3. Health / Fitness / Nutrition
1.3.4. Learning / Education Services
1.3.5. Tourism & Culture
1.3.6. Mobile Government
1.3.7. Other

Πυλώνας 2. Mobile Επιχειρηματικές Λύσεις & Μετασχηματισμός

2.1. Mobile Επιχειρηματικές Εφαρμογές & Λύσεις
Καινοτόμες mobile εφαρμογές και υπηρεσίες που υποστηρίζουν σημαντικές λειτουργίες των επιχειρήσεων και κομβικές συναλλαγές εντός και εκτός επιχείρησης.

2.1.1. Mobile Advertising Campaign
2.1.2. Mobile Sales Application
2.1.3. Mobile Customer Engagement & Personalized Services
2.1.4. Location-based Mobile Marketing
2.1.5. Mobile Process Automation & In-field Services
2.1.6. Mobile B2B apps.
2.1.7. Phygital (IoT, M2M) Applications
2.1.8. Other

2.2. Mobile Digital Transformation
Καινοτόμες mobile εφαρμογές /υπηρεσίες, πρωτοβουλίες και στρατηγικές που αναβαθμίζουν και επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία των πελατών, την αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών διαδικασιών και των επιχειρηματικών μοντέλων.

2.2.1. Digital Innovation through Mobile
2.2.2. Enable the Branding Strategy through Mobile
2.2.3. Improve Customer Service and Retention
2.2.4. Business Process Re-engineering through Mobile
2.2.5. Business Model Transformation through Mobile
2.2.6. New Business Services through Mobile
2.2.7. Other

2.3. Mobile εφαρμογές & Συστήματα για τον COVID-19
Καινοτόμες mobile εφαρμογές/συστήματά που έδωσαν σημαντικές λύσεις στα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην εργασία, στις συναλλαγές, στις αγορές κλπ. λόγω της πανδημίας.

2.3.1. Mobile Telework
2.3.2. Mobile E-Commerce
2.3.3. Mobile Digital transactions
2.3.4. Mobile eHealth
2.3.5. Mobile eLearning

Πυλώνας 3. Προμηθευτές Mobile Συστημάτων & Καινοτομία

3.1. Σχεδιασμός / Ανάπτυξη Mobile Εφαρμογών & Πλατφόρμες
Σχεδιαστικές καινοτομίες mobile εφαρμογών που αφορούν κυρίως το user interface, την αισθητική, τη σχεδίαση και πλατφόρμες για την ανάπτυξη καινοτόμων mobile συστημάτων ή/και υπηρεσιών

3.1.1. UI/UX
3.1.2. Redesign / Relaunch
3.1.3. Large-scale Mobile Integrated Projects
3.1.4. IoT or M2M Application Platform
3.1.5. ΑΙ or Data-Analytics Mobile Application Platform
3.1.6 Other

3.2. Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα στον Κλάδο του Κινητού Επιχειρείν
Επιχειρηματικότητα και καινοτόμες πρακτικές των επιχειρήσεων στον κλάδο των Κινητών Εφαρμογών (εταιρείες που παράγουν και πωλούν κινητές εφαρμογές, υπηρεσίες και τεχνολογικές υποδομές), νέες καινοτόμες εταιρείες του κλάδου με προοπτική αλλά και εξωστρεφείς επιχειρήσεις

3.2.1. High Development Mobile Company
3.2.2. Innovative Start-up Mobile Company
3.2.3. Mobile Service Company with International Experience/Projects
3.2.4. Innovative Mobile Application / Services
3.2.5. Innovative Mobile Messaging Services
3.2.6. Innovative Mobile Loyalty Services
3.2.7. Innovation in Smartphone/Tablet/Wearable Technology

Πυλώνας 4. Εταιρείες Κινητών Επικοινωνιών & 5G Δίκτυα

4.1. Βέλτιστες Υποδομές / Πρακτικές Εταιριών Κινητών Επικοινωνιών
Βέλτιστες τεχνολογικές υποδομές (δίκτυα, λογισμικό, ασφάλεια) και καινοτόμες πρακτικές/διαδικασίες/πρωτοβουλίες που αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες των Εταιριών Κινητών Επικοινωνιών προς επιχειρήσεις και καταναλωτές

4.1.1. Best mobile network infrastructure
4.1.2. Best mobile authentication and security solution
4.1.3. Best network software breakthrough
4.1.4. High impact investments in network infrastructure
4.1.5. Improving customer care and support
4.1.6. Social Contribution Initiatives/CSR
4.1.7. Innovative retail network

4.2. 5G Δίκτυα
Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιοποίηση της επόμενης γενιάς δικτύων 5G που επιτρέπουν την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων, την ανάδυση νέων τρόπων εργασίας/ζωής και την εισαγωγή καινοτόμων κλαδικών λύσεων.

4.2.1. Largest 5G coverage & maximum speeds
4.2.2. Best 5G core technology (vendor)
4.2.3. Best compatible 5G devices
4.2.4. Best 5G RAN (radio access network) technology
4.2.5. Most innovative private network trial or deployment
4.2.6. Best telecom 5G service innovation
4.2.7. Innovative sectoral trials/applications

Mobile Brand of the Year

Τo κορυφαίο αυτό βραβείο απονέμεται στην εταιρεία (corporate brand) που συγκέντρωσε τους περισσότερους πόντους *, όπως αυτοί προκύπτουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει

Mobile Agency of the Year

Τo κορυφαίο αυτό βραβείο απονέμεται στο agency που συγκέντρωσε τους περισσότερους πόντους *, όπως αυτοί προκύπτουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει

Mobile Technology Company of the Year

Τo κορυφαίο αυτό βραβείο απονέμεται στην εταιρεία τεχνολογίας και εξοπλισμού κινητών επικοινωνιών που συγκέντρωσε τους περισσότερους πόντους *, όπως αυτοί προκύπτουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει

Mobile Network of the Year

Τo κορυφαίο αυτό βραβείο απονέμεται στην εταιρεία κινητών επικοινωνιών που συγκέντρωσε τους περισσότερους πόντους *, όπως αυτοί προκύπτουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει

* Κάθε βραβείο λαμβάνει τους εξής πόντους:

Είναι στη διακριτική ευχέρεια του Προέδρου και της κριτικής επιτροπής να μην δώσει Κορυφαίο Βραβείο, εφόσον κρίνει.