Κατηγορίες & βραβεία

Aναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Πυλώνας 1 / Κλαδικές Mobile Εφαρμογές

1.1 Mobile Εφαρµογές για Λιανεµπόριο και Καταναλωτές

Καινοτόµες mobile εφαρµογές ή / και υπηρεσίες µε επίκεντρο τον καταναλωτή και έµφαση στην πελατοκεντρικότητα και διαδραστικότητα.

1.1.1. Mobile App for Consumers

1.1.2. Mobile Service for Consumers

1.1.3. Use of Mobile for Customer Loyalty

1.1.4. Mobile Commerce

1.1.5. Integration of Mobile in a Multi-Channel & Omni-Channel Strategy

1.1.6. Other

1.2. Mobile Εφαρµογές για Πληροφόρηση & Ψυχαγωγία

Καινοτόµες mobile εφαρµογές ή / και υπηρεσίες που υποστηρίζουν και αναβαθµίζουν την πληροφόρηση των πολιτών αλλά και την ενηµέρωση και ψυχαγωγία τους.

1.2.1. Music & Performance Mobile Applications

1.2.2. Entertainment, Events & Sports Mobile Applications

1.2.3. Gaming Mobile Applications

1.2.4. Food & Drink Mobile Applications

1.2.5. Family & Children Mobile Applications

1.2.6. Media & Publishing Mobile Applications

1.2.7. Other

1.3. Mobile Εφαρµογές στις Υπηρεσίες και τη Διακυβέρνηση

Καινοτόµες mobile εφαρµογές που υποστηρίζουν και αναβαθµίζουν τον κλάδο των Υπηρεσιών µε έµφαση τον Τουρισµό, Πολιτισµό, Τραπεζικές συναλλαγές, Ασφάλειες, Υγεία, Εκπαίδευση κ.ά.

1.3.1 Banking services

1.3.2 Payment and Money Transfer

1.3.3 Insurance

1.3.4 Health / Fitness / Nutrition

1.3.5 Learning / Education Services

1.3.6 Tourism & Culture

1.3.7 Mobile Government

1.3.8 Other

Πυλώνας 2 / Mobile Επιχειρηματικές Εφαρμογές και Μετασχηματισμός

2.1. Mobile Εφαρµογές για Μάρκετινγκ & Πωλήσεις

Καινοτόµες mobile εφαρµογές, υπηρεσίες και καµπάνιες που υποστηρίζουν στρατηγικές ψηφιακού µάρκετινγκ και προώθησης προϊόντων / εταιρειών µέσω της εξατοµίκευσης, προσωποποίησης και ενεργού συµµετοχής των πελατών.

2.1.1 Mobile Advertising Campaign

2.1.2 Mobile Sales Application

2.1.3 Mobile Customer Engagement & Personalized Services

2.1.4 Mobile Social Media Campaign

2.1.5 Mobile CRM application

2.1.6 Other

2.2. Mobile Digital Transformation

Καινοτόµες mobile εφαρµογές /υπηρεσίες, πρωτοβουλίες και στρατηγικές που αναβαθµίζουν και επαναπροσδιορίζουν την εµπειρία των πελατών, την αναδιοργάνωση των επιχειρηµατικών διαδικασιών και των επιχειρηµατικών µοντέλων.

2.2.1 Digital Innovation through Mobile

2.2.2 Enable the Branding Strategy through Mobile

2.2.3 Improve Customer Service and Retention

2.2.4 Business Process Re-engineering through Mobile

2.2.5 Mobile Process Automation and In-Field Services

2.2.6 New Business Services through Mobile

2.2.7 Other

Πυλώνας 3 / Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογών, Τεχνολογίες και Υποδομές

3.1. Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Mobile Εφαρµογών

Σχεδιαστικές καινοτοµίες mobile εφαρµογών που αφορούν κυρίως το user interface, την αισθητική, τη σχεδίαση και την τεχνολογία υποστήριξης.

3.1.1 Design / Aesthetics

3.1.2 Usability

3.1.3 Redesign / Relaunch

3.1.4 Integration of Mobile Applications

3.1.5 Innovative Mobile Development (Android / IOS / Web)

3.1.6 IoT Service or Application

3.1.7 ΑΙ/Μ2Μ/AR/VR Application or Service

3.1.8 Large-scale Mobile Integrated Projects

3.1.9 Other

3.2. Καινοτοµία & Επιχειρηµατικότητα στον Κλάδο του Κινητού Επιχειρείν

Αφορά την επιχειρηµατικότητα και τις καινοτόµες πρακτικές των επιχειρήσεων στον κλάδο των Κινητών Εφαρµογών (εταιρείες που παράγουν και πωλούν κινητές εφαρµογές, υπηρεσίες και τεχνολογικές υποδοµές), νεοφυείς εταιρείες του κλάδου µε προοπτική αλλά και εξωστρεφείς επιχειρήσεις µε διεθνή εµβέλεια.

3.2.1 Innovative Mobile / Start Up Company

3.2.2 M obile Service Company with International Expansion

3.2.3 Innovative Mobile Application / Service

3.2.4 Innovative Mobile Messaging Services

3.2.5 Innovative Mobile Loyalty Services

3.2.6 I nnovation in Smartphone/Tablet/ Wearable Technology

3.2.7 Investments in infrastructure

3.2.8 Other

3.3. Βέλτιστες Πρακτικές Εταιρειών Κινητών Επικοινωνιών

Καινοτόµες πρακτικές, διαδικασίες και πρωτοβουλίες που αναβαθµίζουν τις υπηρεσίες των Εταιρειών Κινητών Επικοινωνιών σε καταναλωτές και επιχειρήσεις, που δηµιουργούν αποδοτικά δίκτυα πωλήσεων και αναβαθµίζουν τη σχέση µε τους πελάτες και την κοινωνία.

3.3.1 Innovative Marketing & Promotion

3.3.2 Improving Customer Care / Support / Experience

3.3.3 Innovative Services to Enterprises or Consumers

3.3.4 Innovative Retail Network / Ιn-Store Initiatives

3.3.5 Multi-Channel Integration for Service Provision

3.3.6 Investments in Networks

3.3.7 Other

Platinum Awards

Η ύψιστη διάκριση για κάθε Ενότητα των βραβείων και απονέµεται στην υποψηφιότητα η οποία συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία από την Κριτική Επιτροπή, ανάµεσα στο σύνολο των νικητών σε µια συγκεκριµένη από τις 8 ενότητες.

Κορυφαία Βραβεία

Mobile Brand of the Year

Τo κορυφαίο αυτό βραβείο απονέµεται στην εταιρεία (corporate brand) εκείνη που συγκέντρωσε τους περισσότερους πόντους *, όπως αυτοί προκύπτουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών και ενοτήτων.

Mobile Agency of the Year

Τo κορυφαίο αυτό βραβείο απονέµεται στο agency εκείνο που συγκέντρωσε τους περισσότερους πόντους *, όπως αυτοί προκύπτουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών και ενοτήτων.

* Κάθε βραβείο λαµβάνει τους εξής πόντους:
Platinum = 10 πόντοι
Gold = 7 πόντοι
Silver = 3 πόντοι
Bronze = 1 πόντος

Είναι στη διακριτική ευχέρεια του Προέδρου και της κριτικής επιτροπής να µην δώσει Κορυφαίο Βραβείο, εφόσον κρίνει.

Επιστημονική Υποστήριξη

Τιμητική Υποστήριξη

Διοργάνωση

Official Publications