Επικοινωνήστε μαζί μας

Μάθετε σήμερα τα οφέλη της χορηγίας ή της υποψηφιότητάς σας

Υποψηφιότητες

Κωνσταντίνος Τσαντάς, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 156), κιν.: 6945872027, e-mail: [email protected]

Χορηγίες

Θάνος Θώμος, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 322), e-mail: [email protected]

Λίζα Αντωνιάδη, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 158), e-mail: [email protected]

Επιστημονική Υποστήριξη

Τιμητική Υποστήριξη

Διοργάνωση

Official Publications