Χορηγοί της διοργάνωσης

Τα βραβεία πραγματοποιούνται με την πολύτιμη υποστήριξη των ακόλουθων χορηγών και φορέων

Επιστημονική Υποστήριξη

Τιμητική Υποστήριξη

Διοργάνωση

Official Publications